akce

VYTVOŘTE AKTIVNÍ SPOLEČNOST

(Obezita dospělých, cystická fibróza, rakovina, hypertenze, těhotné ženy, fibromyalgie)

– Programy pro udržování fyzické aktivity k pravidelnému dosažení aktivních osob

  1. Obezita dospělých
  2. Cystická fibróza
  3. Rakovina
  4. Vysoký krevní tlak
  5. Těhotné ženy
  6. Fibromyalgie
  7. Ze zdravotnického sektoru (European project HELP)