x
Neustále pracujeme na aktivitách v praxi.
Vyvíjíme programy na podporu pohybových aktivit a zdraví. Zkoumáme determinanty pohybových aktivit. Navrhujeme programy „à la carte“ tělesných cvičení pro zdravou populaci i pro osoby s chronickým onemocněním.

výzkum

Náš výzkum je založen na identifikaci determinantů pohybových aktivit pro návrh efektivnějších intervenčních programů založených na základě teoretických a praktických poznatků. Kromě toho se naše práce také zaměřuje na generování nových publikačních zdrojů, jako jsou průvodci pohybových aktivit, protokoly cvičení a plánování zdraví prospěšných stezek.

akce

Zdroje vypracované investigativní skupinou PAFS na podporu pohybových aktivit v lidské populaci, nabídka služeb komunitám a obcím se stejným zaměřením.

PACO y PACA

Pedalea y Anda al COle
y Pedalea y Anda a CAsa

Projekt na podporu aktivního přemísťování studentů do škol. Analýza psychosociálních a fyzických vlivů pro aktivní přemisťování adolescentů.

projekty

PACO y PACA I+D+i

Národní projekt na podporu aktivního dopravování studentů do vzdělávacích center. Analýza fyzických, psychologických a sociálních vlivů a vůbec poprvé i městských důsledků. Valencie, Granada, Sevilla a Toledo.

PACO y PACA JCCM

Regionální projekt autonomního společenství Castilla-La Mancha na analýzu a podporu aktivního dopravování do vzdělávacích center. Vývoj a evaluace nástrojů podporujících změny v oblasti osobní a městské pohody.

Physical Activity, Sedentarism and Obesity of Spanish youth.
Proyecto PASOS (Fundación GASOL)

Evaluación de la actividad física, el sedentarismo, los estilos de vida y la obesidad de los niños/as y adolescentes españoles de 8 a 16 años.

novinky

twitter výzkumného týmu PAFS

Agradecidos por haber depositado vuestra confianza en nosotros para este proyecto. El ejercicio físico es la mejor medicina!!!!! ⁦@uclm_es⁩ ⁦@FACDEPORTEUCLM⁩ https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-desarrollar%C3%A1-el-proyecto-de-la-%E2%80%98receta-deportiva%E2%80%99-en-64-localidades-de-castilla

City of Valencia performs well in supporting health and sustainability https://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/noticias/revista-the-lancet-puntua-valencia-mejores-ciudades-del-mundo-apoyo-salud-sostenibilidad-1285899375231/Novetat.html?id=1286260164508
@billiegc @DebSalvoD @DrHinckson

Load More...

Náš výzkum
převádíme
do praxe

Neustále pracujeme na aktivitách v praxi.
Vyvíjíme programy na podporu pohybových aktivit a zdraví. Zkoumáme determinanty pohybových aktivit. Navrhujeme programy „à la carte“ tělesných cvičení pro zdravou populaci i pro osoby s chronickým onemocněním.

Náš výzkum je založen na identifikaci determinantů pohybových aktivit pro návrh efektivnějších intervenčních programů založených na základě teoretických a praktických poznatků. Kromě toho se naše práce také zaměřuje na generování nových publikačních zdrojů, jako jsou průvodci pohybových aktivit, protokoly cvičení a plánování zdraví prospěšných stezek.

Zdroje vypracované investigativní skupinou PAFS na podporu pohybových aktivit v lidské populaci, nabídka služeb komunitám a obcím se stejným zaměřením.

PACO y PACA

Pedalea y Anda al COle
y Pedalea y Anda a CAsa

Projekt na podporu aktivního přemísťování studentů do škol. Analýza psychosociálních a fyzických vlivů pro aktivní přemisťování adolescentů.

projekty

PACO y PACA I+D+i

Národní projekt na podporu aktivního dopravování studentů do vzdělávacích center. Analýza fyzických, psychologických a sociálních vlivů a vůbec poprvé i městských důsledků. Valencie, Granada, Sevilla a Toledo.

PACO y PACA JCCM

Regionální projekt autonomního společenství Castilla-La Mancha na analýzu a podporu aktivního dopravování do vzdělávacích center. Vývoj a evaluace nástrojů podporujících změny v oblasti osobní a městské pohody.

Physical Activity, Sedentarism and Obesity of Spanish youth.
Proyecto PASOS (Fundación GASOL)

Hodnocení fyzické aktivity, sedavého životního stylu, životního stylu a obezity u španělských dětí a dospívajících ve věku 8 až 16 let.

novinky

twitter výzkumného týmu PAFS

Agradecidos por haber depositado vuestra confianza en nosotros para este proyecto. El ejercicio físico es la mejor medicina!!!!! ⁦@uclm_es⁩ ⁦@FACDEPORTEUCLM⁩ https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-desarrollar%C3%A1-el-proyecto-de-la-%E2%80%98receta-deportiva%E2%80%99-en-64-localidades-de-castilla

City of Valencia performs well in supporting health and sustainability https://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/noticias/revista-the-lancet-puntua-valencia-mejores-ciudades-del-mundo-apoyo-salud-sostenibilidad-1285899375231/Novetat.html?id=1286260164508
@billiegc @DebSalvoD @DrHinckson

Load More...